Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanfattning av en stadsborgares rättigheter att utöva hantverk eller köpenskap (burskap) i en stad. Sedan skråväsendet avskaffats under 1800-talet användes termen vanligen i betydelsen stadsborgarrätt (medborgarrätt i en stad).

Finsk beskrivning

porvarioikeudet

Kaikki ne kaupunkilaisporvarin oikeudet, joiden nojalla hän sai harjoittaa käsityöammattia tai kauppiaan eli porvarin tointa kaupungissa. Kaupungin porvarien pojat saivat oikeudet automaattisesti, muualta muuttaneiden tuli olla syntyperältään ja maineeltaan moitteettomia, vannoa valaa, sitoutua asumaan kaupungissa vähintään kuusi vuotta sekä maksaa porvarimaksu. Kun ammattikuntalaitos 1800-luvulla purettiin, termi alkoi tarkoittaa lähinnä asukasoikeuksia.

Källor

Ranta, Raimo , Stadsväsendets allmänna utveckling. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/