Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kronans rätt till en viss andel av det arv utländska arvingar ärvde, måste fastslås av domstol efter ansökan av arvingen innan arvet kunde skiftas. Avgiften erlades som sjättepenning såvida annat inte var beslutet länderna emellan. Jus detractus avskaffades mellan Sverige och Norge den 1/13 mars 1801, med de flesta andra europeiska länder mellan 1820 och 1832.

Finsk beskrivning

oikeus maasta vietävään omaisuuteen

Kruunun oikeus tiettyyn osuuteen omaisuudesta, jonka ulkomaiset perijät olivat viemässä pois maasta. Perijän tuli hakea päätöstä asiassa tuomioistuimelta, ennen kuin perinnön sai haltuun. Maksu oli kuudesosa omaisuudesta, jos maiden välillä ei ollut muita sopimuksia. Maksu poitui Ruotsin ja Norjan väliltä vuonna 1801, muiden Euroopan maiden kanssa välillä 1820–1832.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 639-640.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk