Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fördelning av arv så att vissa grupper undantagsvis fick lika stora lotter av arvet, gällde i de medeltida lagarna särskilt kvinnoarv och arvingar på mödernet eftersom arvsfördelningen vanligtvis gynnade manliga släktingar och arvingar på fädernet enligt principen 2/3 mot 1/3 av arvet.

Finsk beskrivning

tasasuuruinen perinnönjako

Perinnön jako site, että tietyt ryhmät saivat poikkeuksellisesti yhtä suuren osan perinnöstä. Koski keskiajan lainsäädännössä erityisesti naisten perintöosuutta sekä äidinpuoleisia perijöitä, miesperijöiden sekä isäpuoleisten perijöiden saadessa tavallisesti 2/3 perinnöstä.

Källor

Inga källor