Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftlig handling som tillkännagav att Kgl. Maj:t hade beviljat tillstånd åt en gäldenär att för viss tid få anstånd med fullgörandet av sina ekonomiska förbindelser.

Finsk beskrivning

suojeluskirje, rautakirje

Kuninkaallisen Majesteetin velalliselle myöntämä armonaika

Källor

Ahlman, Ferdinand , Svenskt-finskt lexikon. Red. K. Forsman , Tredje, tillökta och omarbetade upplagan , Tredje, tillökta och omarbetade upplagan , 38 , Helsingfors: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1885 , 316.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wedberg, Birger , Konungens högsta domstol 1789–1809 , Stockholm: Norstedts 1922 , 119.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1600-tal–1809 (Finland)

Synonymer

anståndsbeskärmelsebrev
anståndsbrev
beskiermelsebrev
beskärmelsebrev
försvarsbrev