Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Uppskov, ofta om anstånd eller frist i fullgörandet av en ekonomisk prestation eller rättegång.

Finsk beskrivning

lykkäys

Termi, jota käytettiin erityisesti oikeudenkäyntien tai taloudellisten suoritusten yhteydessä.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 74.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Thunander, Rudolf , Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699 , I, 49:de bandet , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag Ab 1993 , 51.

Andra språk

Inga termer på andra språk