Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lämna anstånd med betalningen av avgift för stämplat papper och dylikt; kreditgivning. Utkrediterades vanligen till domare som uppbar avgiften av de enskilda personerna som löste ut sina rättshandlingar och därefter erlade avgiften till lantränteriet. Utkreditering kunde efter 1803 beviljas av landshövdingen emot skriftlig förbindelse att den löpande summan skulle erläggas före den 31 december samma år.

Finsk beskrivning

velaksimyynti

Leimapaperimaksun ja vastaavien maksujen maksuajan pidentäminen, myyminen luotolla. Kyseessä oli lykkäys maksuista, jotka yksityishenkilöiden olisi tullut suorittaa maksu lääninrahastoon hakiessaan virallisia oikeusistuimen laatimia asiakirjoja tuomarilta. Velaksiosto-oikeuden myönsi vuodesta 1803 maaherra vastineeksi kirjallisesta sitoumuksesta suorittaa velkasumma saman vuoden joulukuun 31. päivään mennessä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 693.

Andra språk

Dåtida finska antaa velaksi, myydä velaksi