Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Finska motståndsrörelsens politiska organ i Stockholm 1916–1917. Utlandsdelegationen var en efterträdare till Stockholmsbyrån. Som ordförande för delegationen verkade Adolf von Bonsdorff. Delegationen ledde organiseringen av motståndsrörelsen och bedrev propagandaverksamhet. Delegationen upphörde med sin verksamhet efter självständighetsförklaringen 1917.

Finsk beskrivning

Suomen Vapauttamisen Ulkomaanvaltuuskunta

Källor

Lackman, Matti , Suomen vai Saksan puolesta? Jäääreiden tuntematon historia , Helsinki: Otava 2000 , 141-143.

Luntinen, Pertti (et al.) , Finland 1917‒1920. Ett land blir fritt I , 2 uppl. , Helsingfors: Riksarkivet 1995 , 133.

Suomen vapaussota vuonna 1918 6 nid. , Helsinki: Otava 1921–1925 , I 1921: 201.

Andra språk

Dåtida finska Suomen vapausliikkeen ulkomaanvaltuuskunta, Suomen itsenäisyysliikkeen ulkomaanvaltuuskunta

Tid

Autonoma tiden

1900-tal

1916–1917

Synonymer

Stockholmsdelegationen

Se vidare