Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Arvode för ombesörjd försäljning (av stämplat papper). Provisionen för försäljning av stämplat papper gick till lanträntmästaren och försäljningsmännen, vid utkreditering av stämplat papper endast till lanträntmästaren efter 1803 och fastställdes ånyo 1823.

Finsk beskrivning

myyntiprovisio, myyntipalkkio

Palkkio leimapaperin myynnistä. Prosenttiosuutena laskettu palkkio jaettiin lääninrahastonhoitajan ja myyjän kesken. Vuodesta 1803 lähtien velaksimyynnin yhteydessä palkkio kuului kokonaan lääninrahastonhoitajalle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 693.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .