Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Anstånd med betalning av till exempel en skuld. Moratorium beviljas sedan 1600-talet av domstol. Ursprungligen användes begreppet också om själva dokumentet genom vilket anstånd beviljades.

Finsk beskrivning

maksunlykkäys, maksuajan pidennys

Källor

Inga källor