Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Diskussion om konkreta rätts- och moralfall.

Finsk beskrivning

kasuistiikka

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk