Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kronoskatt till en viss andel på inhemskt arv som fördes ut ur landet av utländsk arvinge och vars land hade ingått traktat om kronans rätt till andel i arvet (jus detractus). Avskaffades mellan Sverige och Norge 1/13.3.1801, med de flesta andra europeiska länderna mellan 1820 och 1832.

Finsk beskrivning

kuudennesmaksu*

Kruununvero, joka koski tiettyä osuutta ulkomaille vietävästä perinnöstä, jos perijä oli ulkomaalainen ja hänen maansa oli hyväksynyt sopimuksen, jossa kruunu oikeutettiin osuuteen perinnöstä (jus detractus). Sopimus purettiin Ruotsin ja Norjan väliltä vuonna 1801 sekä Ruotsin ja muiden Euroopan maiden väliltä vuosina 1820–1832.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 639.