Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift för borgare och adelsman som flyttade ut ur landet. Borgaren måste uppsäga sitt burskap sex månader innan han flyttade och erlägga sjättepenning av all sin egendom. Hälften av penningen gick till kronan och andra hälften till staden. En adelsman måste ansöka om rätt att få flytta av Kgl. Maj:t och erlägga till kronan tiondepenning för den lösa egendom som fördes ut ur landet. För att bevaka kronans rätt till andelen i avgiften fastställdes flyttning och försäljning av den berördas fasta egendom av den lokala domstolen och gavs Kammarkollegium till kännedom. Sista uppbudet eller fastebrev fick inte utfärdas innan kollegiet och dess advokatfiskal yttrat sig i saken, varefter kammarfiskalen drev in kronans andel.

Finsk beskrivning

maastamuuttomaksu

Ulkomaille muuttavia porvareita ja aatelisia koskeva maksu. Porvarien tuli irtisanoa porvarisoikeutensa kuusi kuukautta ennen muuttoa ja suorittaa maksuna seitsemäsosa omaisuudestaan, puolet siitä kruunulle ja puolet kaupungille. Aatelisten tuli pyytää kuninkaalta lupaa muuttoon ja maksaa kymmenysosa mukaan otettavasta irtaimesta omaisuudestaan.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 640.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

decimationsavgift