Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Flyttningsavgift som en adelsman erlade då han flyttade ut ur landet. Avgiften fastställdes efter ansökan av Kgl. Maj:t och utgjorde vanligen en tiondedel av den lösa egendom som fördes ut ur landet. Adelsmannen och hans efterkommande förlorade ytterligare sitt säte och sin röst i riddarhuset.

Finsk beskrivning

muuttokymmenysmaksu*

Muuttomaksu, joka aatelisen tai porvarin tuli suorittaa hänen muuttaessaan maasta. Kuningas vahvisti maksun hakemuksesta ja se oli suuruudeltaan tavallisesti kymmenesosa maasta vietävästä irataimesta omaisuudesta. Aateliset ja hänen perillisensä menettivät myös paikkansa ja äänensä ritarihuoneella.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 640.

Andra språk

Inga termer på andra språk