Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Adelsman som hade fast egendom. Begreppet användes också om en adelsman som intog en hög ställning i samhället eller var högt uppsatt.

Finsk beskrivning

tilallinen aatelismies

Kiinteää omaisuutta omistava aatelinen. Nimitystä käytettiin myös korkeassa yhteiskunnallisessa asemassa olevasta aatelismiehestä.

Källor

Inga källor