Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mansperson som innehade (ärftlig) skattefrihet gentemot kronan och med friheten sammanhängande privilegier (till exempel fritt bestämmande, frihet från visst ansvar och vissa straff). Benämningen ersattes med ”adelsman” då det rusttjänstskyldiga frälset cirka 1600 ombildades till en privilegierad bördsadel. Den användes därefter endast i arkaiserande stil eller som motsats till ofrälse.

Finsk beskrivning

vapaasukuinen, aatelismies

Mieshenkilö, joka nautti perinnöllisestä verovapaudesta sekä siihen liittyvistä etuoikeuksista. Nimitys muuttui ”aatelismieheksi”, kun ratsupalvelusvelvollinen rälssi vuoden 1600 tienoilla muuttui etuoikeuksista nauttivaksi syntyperäaateliksi.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 56–57.

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 29.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 32. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 111.

Andra språk

Dåtida finska vapaasukuinen, aatelismies

Synonymer

friboren
frihals
ibland: gode man