Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Försäljning av kronans jord eller rätt till skatt (ränta) på villkoret att köparen fick frälserätt på den köpta jorden eller räntan. Frälseköp förekom särskilt på 1600-talet. Kronan bibehöll förköpsrätt till på dylikt sätt avyttrad frälsejord fram till adelsprivilegierna 1723. Det förekom dock också att andra köpgods reducerades tillbaka till kronan och förbjöds i adelsprivilegierna.

Finsk beskrivning

rälssiosto

Kruunun maiden tai verotusoikeuden myyminen sillä ehdolla, että ostaja sai rälssioikeudet ostettuun maahan tai veroihin. Rälssiostoja tapahtui erityisen paljon 1600-luvulla.

Källor

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 122.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 31–32. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Dåtida finska rälssiosto