Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kameralt om kyrkohemman som till sin jordnatur var frälse, i stället för av skatte- eller krononatur. Frälsekyrkohemmanen var befriade från de skatteutgifter som annars tillhörde kronan, åtminstone enligt författningen 1719.

Finsk beskrivning

kirkon rälssitila

Kameraalinen nimitys tilalle, joka maaluontonsa puolesta oli rälssitila, mutta kuului kirkolle. Maata koskivat rälssivapaudet.

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): IV: § 1269: 783.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1719–1809 (Finland)