Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1500–1800-talet epitet för ståndssamhällets högadliga, till exempel grevar och friherrar.

Finsk beskrivning

korkean vapaasukuinen

1500-luvulta 1800-luvulle käytetty epipteetti säätyyhteiskunnan korkea-aatelisista, kuten kreiveistä ja vapaaherroista.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 240. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 157.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Andra språk

Engelska Honourable
Dåtida finska korkean-vapaasukuinen