Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för vissa högre svenska ämbetsverk under svenska tiden

Finsk beskrivning

kunnianarvoisin, kunnianarvoisa

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 912 (välllövlig).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 408 (vällovlig).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

högeligen berömvärd