Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titulatur i skrift (”högädle”) för alla civila och militära ämbetsmän som innehade kunglig fullmakt eller befattningshavare som var jämlika med dem.

Finsk beskrivning

kunnianarvoisa

Kuninkaallisen valtakirjan saaneiden siviili- ja sotilasvirkamiesten tai vastaavanarvoisten virkamiesten titteli kirjoitetussa tekstissä.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 971.

Pettersson, B. U. , Den Swenske handsekreteraren , Fjortonde granskade och tillökade upplagan , Stockholm: P.A. Huldbergs bokförlags aktiebolag 1885 , Den Swenske Handsekreteraren.