Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Epitet som stundom fogades till kyrkoherdetiteln.

Finsk beskrivning

korkeampiarvoinen

Epiteetti, joka ajoittain liitettiin kirkkoherran titteliin.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 240. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

ärevördig