Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tilltalsform för präster av lägre rang. Från slutet av 1700-talet höjdes titlarna och för lägre prästmän användes epitetet välärevördig. Ärevördig, senare högärevördig, användes i sin tur för kyrkoherdar eller domprostar.

Finsk beskrivning

kunnianarvoisa pappissääty, kunnianarvoisat papit

Källor

Hellquist, Elof , Svensk etymologisk ordbok 1922 , 1182. http://runeberg.org/svetym/

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 941 (vördig).

Andra språk

Latin Venerandum Clerici

Synonymer

Ven.Clerici.
Venerandum Clerici
välärevördiga prästerskap

Se vidare