Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titulatur för nämndemän i rättsliga handlingar under svenska tiden.

Finsk beskrivning

rehellinen ja (hyvin) viisas

Lautamiesten titteli oikeusasiakirjoissa Ruotsin vallan aikana.

Källor

Pettersson, B. U. , Den Swenske handsekreteraren , Fjortonde granskade och tillökade upplagan , Stockholm: P.A. Huldbergs bokförlags aktiebolag 1885 , Den Swenske Handsekreteraren.