Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titulatur i skrift för innehavare av juridisk lärdomsgrad eller juridiskt läroämbete.

Finsk beskrivning

laajasti lainoppinut, erittäin lainoppinut

Titteli, jota käytettiin juridisen oppiarvon tai opetusviran omaavista henkilöistä.

Källor

Pettersson, B. U. , Den Swenske handsekreteraren , Fjortonde granskade och tillökade upplagan , Stockholm: P.A. Huldbergs bokförlags aktiebolag 1885 , Den Swenske Handsekreteraren.