Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I 1700-talets tingsprotokoll förekommande predikat för borgmästare.

Finsk beskrivning

korkeasti lainoppinut, lakiin syvällisesti perehtynyt

1700-luvun käräjäpöytäkirjoissa pormestarille annettu määrite.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk