Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I 1700-talets tingsprotokoll förekommande predikat för ickeadlig officer av lägre grad, till exempel sergeant.

Finsk beskrivning

rohkea, miehekäs

Alemman upseerin, esimerkiksi kersantin määritteenä käytetty ilmaus 1700-luvun käräjäpöytäkirjoissa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk