Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Myndighet som från 1908 under en överkontrollörs ledning utövade tillsyn över tillverkningen och utskänkningen av maltdrycker. Från självständigheten lydde Maltdrycksinspektionen under Socialministeriet.

Finsk beskrivning

Mallasjuomatarkastusvirasto

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1930: 400 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 30.12.1907.

Andra språk

Inga termer på andra språk