Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titulatur i skrift för filosofie professorerna vid Akademierna, kombinerades ofta med ”höglärde”.

Finsk beskrivning

laajalti tunnettu, kuuluisa

Filosofian professoreiden titteli akatemioissa. Siihen yhdistettiin usein myös määrite ”korkeasti oppinut”.

Källor

Pettersson, B. U. , Den Swenske handsekreteraren , Fjortonde granskade och tillökade upplagan , Stockholm: P.A. Huldbergs bokförlags aktiebolag 1885 , Den Swenske Handsekreteraren.