Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titulatur för dragoner och soldater i skriftliga handlingar.

Finsk beskrivning

rehellinen ja miehekäs, rehellinen ja rohkea

Rakuunoista ja sotilaista käytetty ilmaus oikeudenkäyntiasiakirjoissa.

Källor

Pettersson, B. U. , Den Swenske handsekreteraren , Fjortonde granskade och tillökade upplagan , Stockholm: P.A. Huldbergs bokförlags aktiebolag 1885 , Den Swenske Handsekreteraren.