Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titulatur för drängar och torpare i skriftliga handlingar.

Finsk beskrivning

rehellinen ja hyväluonteinen

Rengeistä ja torppareista käytetty ilmaus oikeudenkäyntiasiakirjoissa.

Källor

Pettersson, B. U. , Den Swenske handsekreteraren , Fjortonde granskade och tillökade upplagan , Stockholm: P.A. Huldbergs bokförlags aktiebolag 1885 , Den Swenske Handsekreteraren.