Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på manliga hemmansbor i åldern 15–60 år som var skyldiga att erlägga arviohuvudräntan i den karelska delen av Viborgs län. Räntan utgick till olika belopp för bondahuvud, boblar (skattlagda torpare och nybyggare) samt för inhysingar.

Finsk beskrivning

tilan asukas, talonpoika

Nimitys niille miespuolisille 15–60-vuotiaille tilan asukkaille, jotka olivat velvollisia maksamaan arviopääksi kutsuttua veroa Viipurin läänin Karjalan puoleisessa osassa. Talonpojat, verovelvolliset torpparit ja uudisasukkaat sekä alivuokralaiset maksoivat veroa kukin eri määärän.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 613.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

hemmansåbo