Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I de delar av Karelen som Sverige erhöll i freden i Stolbova 1617 på 1630-talet införd skatteenhet, enligt vilken arviohuvudräntan utgjordes. Arviohuvud var även skatteenhet i Gamla Finland. Där räknades 15–60-åriga bönder, bondsöner, torpare och nybyggare samt manliga inhysingar som arviohuvud. Det fanns tre kategorier arviohuvud, bonda(arvio)huvud, till vilka bönder och bondsöner räknades, bobuls(arvio)huvud, det vill säga torpare och nybyggare, samt inhysesarviohuvud.

Finsk beskrivning

arviopää

Käkisalmen läänissä käytetty henkilöverituksen yksikkö.

Källor

Akiander, Matthias , Om donationerne i Wiborgs län. Historisk utredning om deras uppkomst och natur samt öfriga förhållanden under ryska tiden 1864 , 237-246.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 519-520.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 613-614.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 127-128.

Kuujo, Erkki , Taka-Karjalan verotus vuoteen 1710 , 52 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1959 , 80-882.

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) , 10219.

Andra språk

Ryska arv(i)ogolova
Tyska Arwohuvud, Arwokopf, Arwohaupt , taxiertes Haupt