Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Värderingsbrev utfärdat åt en bonde i kolonisationsområdena i Savolax under Gustav Vasas tid (1523–1560). Arviobrevet innehöll uppgifter om det område bonden fått som sin enskilda egendom (anekki) med namn och rår samt den skatt som egendomen skulle betala till kronan.

Finsk beskrivning

arviokirja

Arviokirja, joka oli laadittu Savon uudisasutusalueiden tilalliselle Kustaan Vaasan aikana (1523–1560). Arviokirja sisälsi tiedot (nimi , rajat) alueesta, jonka tilallinen oli saanut omistukseensa sekä omaisuuteen kohdistuvasta verovelvollisuudesta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 553.

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 87.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 96.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .