Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på del av ordinarie räntan (mantals- och hemmansräntorna) i Viborgs länsräkenskaper. Den erlades i penningar till kronovärdet av höräntan och alla de i undervisningarna förekommande små persedlarna, i en del av de karelska socknarna även av arviohuvudräntan.

Finsk beskrivning

vakituiset verorahat

Nimitys osalle vuosittaista veroa (manttaali- ja tilaverot) Viipurin läänin kirjanpidossa. Vero suoritettiin rahassa ja sen arvon määritteli kruunun verohinnan mukaisesti laskettu heinäveron ja muiden verotuotteina suoritettavien verojen arvo.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 469, 795.

Andra språk

Inga termer på andra språk