Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på de till en viss förvaltningsgren hörande ordinarie inkomsterna, särskilt militie-, lands- och justitiestatens.

Finsk beskrivning

vakinaiset tulot, vuotuiset tulot

Tietyn hallinnon alan vakituiset eli vuotuiset tulot, erityisesti sotilas-, oikeus- sekä lääninhallinnon virkakunnan piirissä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 841.

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 22.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

ordinarie indelning