Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

På laglig grund gjord eftergift (och avskrivning i räkenskaperna) av kronans räntor som enligt författningarna fanns införda i jordeboken och skulle uppbäras, men som av olika skäl inte kunnat uppbäras (exempelvis ödehemmansräntor, utarrenderade lägenheters räntor och på frihet upptagna hemmansräntor).

Finsk beskrivning

vakituinen vähennys

Laillisin perustein tehty helpotus (ja poisto tilinpitoon) veroihin, jotka säädösten mukaan olisi tullut periä, mutta joita eri syistä ei ollut kyetty perimään. Tällaisia olivat esimerkiksi autiotilan verot, vuokrattujen tilojen verot sekä verovapautta nauttivien tilojen verot.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 941.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 6 (afkortning).