Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Typ av ordinarie avkortning som innebar avskrivning av den ordinarie skatten från skattlagda kungsgårdar, utbysskatter och andra lägenheter som utarrenderats av kronan. I stället för skatt erhöll kronan arrendeavgifter.

Finsk beskrivning

vuokratusta tilasta tehtävä vähennys, vuokratilavähennys*

Vakinainen vähennys, joka tarkoitti vuokratuista kuninkaankartanoista, siirtotiloista ja muista tiloista saatavien vuokrien vähentämistä tileistä. Verojen sijaan kruunu sai näistä tiloista vuokratuloja.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 947.