Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Betalningsförbindelse.

Finsk beskrivning

maksumääräys

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare