Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ge besked om att en räkning förfaller till betalning.

Finsk beskrivning

määrätä maksettavaksi

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 724.

Andra språk

Inga termer på andra språk