Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckningar upprättade av den kungliga räntemästaren (Kammararkivet), som innehåller månadsvisa besked om vad olika befallningsmän eller arrendatorer levererade i ränta (naturauppbörd).

Finsk beskrivning

laskukamarin kuukausikohtaiset tilikirjat (kuninkaallisen)*

Källor

Wikberg, Karin , Alla dessa tullar – en arkivguide: en vägledning till tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet , 26 , Stockholm: Riksarkivet 2006 .

Andra språk

Inga termer på andra språk