Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förhållningsregel, instruktion eller underrättelse, meddelande, upplysning, uppgift, redogörelse, besked. Termen används även om rättesnöre, regel eller norm.

Finsk beskrivning

sääntö, ohje, ilmoitus, tiedote

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska noudattaminen, noudatus