Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan Kristoffers landslag (cirka 1442) om den händelse att en instämd person inte har infunnit sig i domstolen på utsatt tid och plats, uteblivande från domstol.

Finsk beskrivning

haasteen laiminlyönti

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 340 (stämning).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Sweriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 , Stockholm: Historiographi regni tryckerij 1736 , RB XII: § 2–4.

Andra språk

Dåtida finska olla noudattamatta haastetta, jättää haste noudattamatta

Synonymer

stämningsförsittan