Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftlig anmälan till tullmyndighet rörande varor som skall förtullas.

Finsk beskrivning

kirjallinen ilmoitus tullattavista tavaroista

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk