Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid allmän underrätt från 1800-talet förd dagbok över mål och ärenden som skulle behandlas under den förestående domstolssessionen. Stämningsboken upprättades av domstolens ordförande till kännedom för allmänheten.

Finsk beskrivning

haastekalenteri*

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/