Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Handling med uppgifter om en kommande hämtning, måste skickas före den egentliga hämtningen.

Finsk beskrivning

noudon uhka

noudon uhalla

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 955.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 149 .

Andra språk

Inga termer på andra språk