Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Form av gudsdom som omnämndes i landskapslagarna. Ett fullständigt formulär för järnbörd har bevarats från början av 1200-talet. Det svenska formuläret saknade den vanliga inledande akten. Efter mässan invigdes platsen, elden och järnet. Det upphettade järnet hämtades av en ministrant och placerades på några stavar, varifrån den anklagade skulle hämta det. Järnet bestänktes med rökelse och vigvatten varefter den anklagade skulle bära det en bestämd sträcka.

Finsk beskrivning

raudankanto

Jumalantuomio, jossa syytetyn tuli kantaa tulikuumaa rautaa.

Källor

Inga källor