Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mer eller mindre allmängiltig form för en tabell, ett kontrakt, en skrivelse, själva pappret som (i tryck eller skrift) upptar ett sådant formulär med tomrum för det speciella innehållet.

Finsk beskrivning

lomake

Enemmän tai vähemmän yleispätevän muotoinen taulukko, sopimus tai kirjoitus.

Källor

Inga källor