Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på tiondelängd som uppgjordes efter 1830 enligt ett visst formulär och varje gång ny specialjordebok upprättades. Specialtiondelängden fördes av häradsskrivaren och kronofogden sockenvis, enligt ett särskilt formulär, i samtliga härader på landshövdingens befallning. Eftersom dessa även innehöll uppgifter om tertialtionden ingår också säterierna i längden.

Finsk beskrivning

erikoiskymmenysluettelo

Kymmenysluettelo, joka laadittiin vuodesta 1830 lähtien tietyn kaavan mukaisesti joka kerta, kun laadittiin erityismaakirja.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 845.

Andra språk

Dåtida finska erikoiskymmenysluettelo

Se vidare