Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Köpkort för tillfälligt bruk, försågs med särskild beteckning och gällde för den tid som angivits på köpkortet. Specialköpkort beviljades a) person inom försvarsväsendet under den tid hon eller han befann sig på permission, kommendering eller var hemförlovad, och b) utlänning som tillfälligt vistades i landet.

Finsk beskrivning

erityisostokortti

Ostokortti tilapäistä käyttöä varten. Kortissa oli merkintä sen erityisluonteesta sekä voimassaoloajasta. Kortti myönnettiin a) puolustusvoimien henkilökunnalle loman, komennusmatkan tai kotiuttamisen ajaksi sekä b) ulkomaalaiselle, joka oleskeli maassa tilapäisesti.

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1943: nr 482: 842.

Andra språk

Inga termer på andra språk