Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Efter 1795 benämning på den huvudsakliga jordeboken. Den skulle upprättas vart sjätte år och under mellanåren skulle endast förändringsextrakter upprättas. År 1802 användes termen persedeljordebok, och det bestämdes att en sådan skulle upprättas vart tionde år. År 1811 bestämdes att en ny persedel- eller specialjordebok skulle upprättas i ryskt mynt och att nya jordeböcker skulle upprättas för föregående år. Perioden mellan jordeböckerna skulle sedan vara tio år, så att nya jordeböcker skulle upprättas år 1820, 1830 och så vidare. Specialjordeboken skulle upprättas av häradsskrivaren i två exemplar, som tillsammans med specialräkningen skickades till landskontoret. Efter att landskamreraren hade styrkt specialjordebokens riktighet skulle ett exemplar skickas till senaten.

Finsk beskrivning

erityismaakirja, erikoismaakirja

Vuodesta 1795 pääasiallisesta maakirjasta käytetty nimitys. Se tuli laatia joka seitsemäs vuosi ja välivuosina tuli laatia maakirjan muutosotteet.

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket: Oulun lääninhallituksen lääninkonttorin arkisto, http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=5D37080472398C690B3815197D78387E?kuvailuTaso=SARJA&avain=23528.KA

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 834.

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 311–312.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .